PENGUMUMAN

Permohonan penyeteman bagi surat cara sekuriti adalah diwajibkan

dibuat melalui STAMPS mulai 1 Mac 2021 kecuali bagi surat cara subsidiari yang mana surat cara prinsipal telah disetemkan menggunakan kaedah Setem Tertera Frangki Digital. Walau ba...

baca seterusnya >

DAFTAR PENGGUNA BAHARU
[ FIRMA / AGENSI / SYARIKAT / PERNIAGAAN BERDAFTAR ]
PENGESAHAN KETULENAN

MUAT TURUN APLIKASI PENGESAHAN KETULENAN ( ANDROID / iOS )
BAYAR ADJUDIKASI ANDA DI SINI
LOG MASUK SEBAGAI PENGGUNA FIRMA/AGENSI/SYARIKAT BERDAFTAR

Jika ID pengguna belum dikemaskini kepada No Kad Pengenalan, sila pilih ID Pengguna LamaJika anda pernah mengunakan sistem STAMPS sebelum ini. Sila kemaskini No. NRIC / No. Polis / No. Tentera / No. Passport anda.

LOG MASUK SEBAGAI PENGGUNA INDIVIDU

 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, tuan/puan boleh menghubungi Pejabat Setem Cawangan / Pusat Khidmat Hasil LHDNM yang berdekatan atau emel kepada STAMPS

Sila tunggu sebentar