PENGUMUMAN

PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA 2.0

LHDNM Menawarkan Program Khas Pengakuan Sukarela (PKPS) 2.0 pengecualian bayaran penalti ke atas duti setem bermula 6 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Penghapusan penalti hanya diberikan kepada pembayar duti setem yang memohon untuk menyertai PKPS 2.0 sahaja bagi suratcara yang ditandatangan pada atau sebelum 1 Mei 2023. Pembayar duti yang ingin menyertai PKPS 2.0 perlu: Kemukakan permohonan taksiran duti setem secara dalam talian (melalui menu borang permohonan > penyeteman) Amaun Duti Setem ditentukan oleh Pemungut selepas permohonan taksiran dikemukakan Semak maklumat duti dan penalti yang perlu di bayar dalam notis taksiran Masukan permohonan rayuan penalti (Borang permohonan > Rayuan > Rayuan penalti) Bayar duti setem secara dalam talian tanpa penalti setela...

baca seterusnya >

BAYAR ADJUDIKASI ANDA DI SINI
PENGESAHAN KETULENAN

MUAT TURUN APLIKASI PENGESAHAN KETULENAN

( ANDROID / iOS )

PENYETEMAN DOKUMEN SECARA DALAM TALIAN

Jika ID pengguna belum dikemaskini kepada No Kad Pengenalan, sila pilih ID Pengguna Lama

Jika anda pernah mengunakan sistem STAMPS sebelum ini. Sila kemaskini No. NRIC / No. Polis / No. Tentera / No. Passport anda.

 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, tuan/puan boleh menghubungi Pejabat Setem Negeri yang berdekatan atau emel kepada STAMPS (stamps@hasil.gov.my)

Sila tunggu sebentar