PENGUMUMAN

PENGAKTIFAN NOTIFIKASI MELALUI EMEL BAGI STATUS PERMOHONAN PENYETEMAN DI STAMPS

Dimaklumkan mulai 11 September 2023 (Isnin) Jam 9.00 pagi, pengguna Individu, Ejen Admin dan Ejen yang menghantar permohonan penyeteman melalui STAMPS akan menerima emel pemakluman status permohonan penyeteman daripada Duti Setem LHDNM (stamps@hasil.gov.my) . Emel tersebut akan dihantar ke emel berdaftar pengguna Individu, Ejen Admin dan Ejen yang didaftarkan semasa proses pendaftaran ID di STAMPS. Status yang terlibat adalah seperti di bawah : LHDNM Proses Ditolak LHDNM Hantar Semula ke LHDNM Sedia Untuk Bayaran Duti Sedia Untuk Bayaran Fi Duti Dikecualikan. Bersama-sama ini dilampirkan contoh emel yang dihantar kepada pengguna Individu, Ejen Admin dan Ejen. Adalah dinasihatkan tuan/puan untuk menggunakan fungsi filters dan rules bagi mengarah sesuatu emel ...

baca seterusnya >

BAYAR ADJUDIKASI ANDA DI SINI
PENGESAHAN KETULENAN

MUAT TURUN APLIKASI PENGESAHAN KETULENAN

( ANDROID / iOS )

PENYETEMAN DOKUMEN SECARA DALAM TALIAN

Jika ID pengguna belum dikemaskini kepada No Kad Pengenalan, sila pilih ID Pengguna Lama

Jika anda pernah mengunakan sistem STAMPS sebelum ini. Sila kemaskini No. NRIC / No. Polis / No. Tentera / No. Passport anda.

PENYETEMAN DOKUMEN PERIBADI DI KAUNTER

 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, tuan/puan boleh menghubungi Pejabat Setem Negeri yang berdekatan atau emel kepada STAMPS (stamps@hasil.gov.my)

Sila tunggu sebentar