PENGUMUMAN
PENGESAHAN KETULENANAKAUN

Jika ID pengguna belum dikemaskini kepada No Kad Pengenalan, sila pilih ID Pengguna LamaReset Kata Laluan
Jika anda pernah mengunakan sistem STAMPS sebelum ini. Sila kemaskini No. NRIC / No. Polis / No. Tentera / No. Passport anda.

 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, tuan/puan boleh menghubungi Pejabat Setem Cawangan / Pusat Khidmat Hasil LHDNM yang berdekatan atau emel kepada STAMPS

Sila tunggu sebentar