Daftar Pengguna Individu Baharu

Pendaftaran ID Pengguna Individu /Registration For Individual User

Maklumat Peribadi /Personal Information

(No. Kad Pengenalan | No. Pasport)

Masukkan 6 aksara kod pengesahan seperti ditunjukkan di bawah

Random letters

Pengesahan Pendaftaran ID Individu

Maklumat Peribadi/Personal Information

Warganegara
Malaysia
700128015667
700128015667
700128015667
SG12345667
No. 7, Jalan Durian,
Taman LEP 3
Seri Kemabangan
Selangor
Malaysia
43400
(a.Bimbit / Mobile) 0139081453
(b.Rumah / Home) -
(c.Pejabat / Office) -

Maklumat Akaun / Account Information

700128015667
basman@gmail.com
basman@gmail.com
Sila tunggu sebentar