Daftar Pengguna Baharu
Kategori Pengguna Dokumen Yang Perlu Dilampirkan
Firma Guaman 1. Surat pemakluman penubuhan Firma Guaman dari Majlis Peguam (Semenanjung), Persatuan Peguam Syarie atau surat pemakluman daripada Timbalan Pendaftar Mahkamah / Borang 1/ Sijil Pendaftaran Nama-nama Perniagaan bagi Negeri Sabah/Sarawak
2. Kad pengenalan ejen admin yang didaftarkan (depan dan belakang)
3. Surat Kuasa melantik pegawai sebagai (ejen admin) pengguna sistem bagi pihak firma
Bank 1. Salinan pendaftaran syarikat daripada SSM / Salinan surat kelulusan operasi cawangan bank
2. Kad pengenalan ejen admin yang didaftarkan (depan dan belakang)
3. Surat Kuasa melantik pegawai sebagai ejen admin (pengguna sistem) bagi pihak Bank / Cawangan Bank
Insurans / Takaful 1. Salinan pendaftaran syarikat daripada SSM
2. Salinan kad pengenalan ejen admin yang didaftarkan (depan dan belakang)
3. Surat Kuasa melantik pegawai sebagai ejen admin (pengguna sistem) bagi pihak syarikat
Syarikat / Perniagaan / Agensi Selain Di Atas 1. Salinan pendaftaran syarikat atau perniagaan daripada SSM
2. Salinan kad pengenalan ejen admin yang didaftarkan (depan dan belakang)
3. Surat Kuasa melantik pegawai sebagai ejen admin (pengguna sistem) bagi pihak syarikat.
 
log
Sila tunggu sebentar