Daftar Pengguna Baharu
Kategori Pengguna Dokumen Yang Perlu Dilampirkan
Firma Guaman 1. Salinan kad pengenalan pemohon
2. Surat pemakluman penubuhan Firma Guaman dari Majlis Peguam (Semenanjung) atau surat pemakluman daripada Timbalan Pendaftar Mahkamah / Borang 1/ Sijil Pendaftaran Nama-nama Perniagaan bagi Negeri Sabah/Sarawak.
3. Surat Kuasa melantik pegawai mewakili firma
Bank 1. Salinan kad pengenalan pemohon
2. Salinan surat kelulusan operasi cawangan bank dari BNM
3. Surat kuasa melantik pegawai mewakili pihak bank
Syarikat Insurans 1. Salinan kad pengenalan pemohon
2. Salinan sijil pendaftaran syarikat daripada ROB atau ROC
3. Surat kuasa melantik pegawai mewakili syarikat insyurans.
Ejen/Lain-lain(Jika ada) 1. Salinan kad pengenalan pemohon
2. Salinan sijil pendaftaran syarikat daripada ROB atau ROC
3. Surat kuasa melantik pegawai mewakili syarikat.
 
log
Sila tunggu sebentar