BAYARAN DUTI SETEM MELALUI FPX

- Bayaran duti setem secara online melalui FPX (Financial Process Exchange). Khidmat ini menggunakan FPX sebagai gateway untuk pengguna membayar duti setem.

- Setiap pembayar duti hendaklah mempunyai akaun perbankan internet yang berstatus AKTIF

- Waktu operasi untuk pembayaran online (FPX) adalah bermula dari 1.00 pagi hingga 11:59 malam

- Untuk membuat bayaran melalui FPX, sila pastikan pop-up blocker TIDAK AKTIF

- Jumlah pembayaran maksima yang dibenarkan adalah RM500,000.00 dibenarkan untuk Akaun Individu manakala RM100,000,000.00 untuk Akaun Syarikat.

- Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Setem Cawangan/Pusat Khidmat Hasil atau email ke stamps@hasil.gov.my

Masukkan 6 aksara kod pengesahan seperti di bawah

Random letters

Sila tunggu sebentar